Vem är populär i klassen? En jämförande studie av hur pojkar och flickor i årskurs tre ser på status

DSpace Repository

Vem är populär i klassen? En jämförande studie av hur pojkar och flickor i årskurs tre ser på status

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem är populär i klassen? En jämförande studie av hur pojkar och flickor i årskurs tre ser på status
Author Vennberger, Suzanne ; Bergkvist, Frida
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om faktorer hos skolbarn i årskurs tre som ger hög status/popularitet i den egna klassen. Syftet är att skapa en bild av hur elever ser på popularitet och status samt belysa vad som gör att vissa elever anses ha högre status bland klasskamraterna än andra. I syftet ingår också att ta reda på om det finns skillnader mellan pojkars och flickors syn på hög status. Vi har utgått från följande frågeställningar: Vad eller vilka faktorer ger elever hög status/popularitet i skolklassen? Finns det skillnader mellan vad som ger pojkar respektive flickor hög status/popularitet och i så fall vilka är då dessa skillnader? Undersökningen är genomförd i två klasser i årskurs tre. För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har observerat eleverna i skolmiljön, genomfört en enkätundersökning, samt intervjuat åtta elever. Med hjälp av tidigare forskning kring barns sociala liv och personligheter, sociometri, biologi samt genusforskning ser vi att resultatet av vår undersökning gett följande kategorier: många kompisar i klassen, vara en bra kompis, utseendets roll och att ha fina saker samt många begåvningar leder till hög status. Resultatet pekar även på att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Dessa skillnader rör sig om egenskaper som kan karakteriseras som traditionella könsroller.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
genus
popularitet
status
vänskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/9605 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics