Engelskundervisningen i åk 5 - två pedagoger och deras elever reflekterar

DSpace Repository

Engelskundervisningen i åk 5 - två pedagoger och deras elever reflekterar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Engelskundervisningen i åk 5 - två pedagoger och deras elever reflekterar
Author Rubin, Malin ; Wetterling, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Denna undersökning berör engelskundervisningen i årskurs 5. Syftet är att undersöka hur engelskundervisningen ser ut samt hur pedagogerna resonerar om sin engelskundervisning. Syftet är också att synliggöra hur eleverna resonerar om pedagogernas sätt att undervisa i engelska och hur elevernas resonemang stämmer överens med pedagogernas. Vi har avgränsat oss till att studera två pedagogers engelskundervisning och deras två klasser. Våra frågeställningar är: Hur arbetar två pedagoger med engelskundervisningen i årskurs 5 på en skola? Hur resonerar pedagogerna om undervisningen? Hur resonerar eleverna om undervisningen? I våra teoretiska utgångspunkter har vi fördjupat oss i teorier och tidigare forskning om språkinlärning, språkundervisning, språkfärdigheter och skolkultur. Vi har observerat åtta engelsklektioner, intervjuat två pedagoger samt gjort en enkätundersökning med 42 elever i pedagogernas två klasser. Empirin analyserades och sammanställdes. Slutsatsen utifrån vårt syfte och våra frågeställningar är att pedagogerna arbetar med olika språkfärdigheter i sin undervisning men väljer att fokusera mer eller mindre på de olika färdigheterna. Eleverna är väldigt nöjda med sin engelskundervisning trots att det finns begränsningar i variationen. Dessutom formar och styr skolkulturen engelskundervisningen så att den blir svår att förändra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Englskundervisning
Skolkultur
Språkinlärning
Språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9606 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics