Elevers bedömning av lärare - rätt väg till högre yrkesstatus?

DSpace Repository

Elevers bedömning av lärare - rätt väg till högre yrkesstatus?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers bedömning av lärare - rätt väg till högre yrkesstatus?
Author Jansson, Josefine ; Johansson, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
Jansson, J & Johansson, J (2009). Elevers bedömning av lärare - rätt väg till högre yrkesstatus? Malmö: Lärarutbildningen Malmö högskola Examensarbetet behandlar bedömning av lärare utifrån KAMEL - projektet. Elva lärare har intervjuats kring detta, varav tre har deltagit i projektet. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad lärare anser om projektet, hur de ser på relationen mellan lärarprofession och bedömning av lärare samt att synliggöra ett samhällsperspektiv på bedömning. De frågeställningar vi har haft som utgångspunkt är: Hur genomförs bedömningen av lärarna? Vad anser lärarna om att bli bedömda? Hur ser lärarna på relationen mellan lärarprofession och bedömning av lärare? Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna. Forskningsöversikten består av profession, kompetens, bedömning samt den nya regleringen inom skolverksamheten. Resultatet visar att lärarna känner sig osäkra på att bli bedömda för sina lärarprestationer eftersom det inte finns någon given mall om vad en bra lärare är. Lärarnas roll har förändrats och det har tillkommit nya kompetenser som exempelvis social kompetens. Slutsatsen i arbetet är att lärarna anser att bedömning leder till utveckling samt att lärarprofessionen inte påverkas av bedömningen utan det som krävs är högre lön och ändrad samhällssyn. Nyckelord: Bedömning, KAMEL- projektet, lärarprofession, status
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
KAMEL - projektet
lärarprofession
status
Handle http://hdl.handle.net/2043/9607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics