Pedagogers tankar kring och arbete med yngre barns fysiska hälsa

DSpace Repository

Pedagogers tankar kring och arbete med yngre barns fysiska hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers tankar kring och arbete med yngre barns fysiska hälsa
Author Bergén, Katarina ; Berglund, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Bergén, Katarina & Berglund, Anna (2010). Pedagogers tankar kring och arbete med yngre barns fysiska hälsa. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Huvudsyftet med vårt examensarbete är att bidra med ökade kunskaper om hur lärare och pedagoger tänker kring och arbetar för att främja barns fysiska hälsa och hälsosamma livsstil. Ett annat syfte med studien är att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan lärare och pedagoger som arbetar i förskolor och förskoleklasser som har en hälsoprofil respektive inte har en hälsoprofil. Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: Hur tänker lärare och pedagoger kring barns fysiska hälsa i förskola och förskoleklass som har respektive inte har en hälsoprofil? Hur arbetar lärare och pedagoger för att främja barns fysiska hälsa och hälsosamma livsstil i förskola och förskoleklass som har respektive inte har en hälsoprofil? Vad finns det för likheter och skillnader mellan lärares och pedagogers tankar kring och arbetssätt för att främja barns fysiska hälsa i förskola och förskoleklass som har respektive inte har en hälsoprofil? I arbetets teoretiska del förklaras studiens centrala begrepp, samt innebörden i hälsofrämjande arbete i förskolan och skolan. För att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer använts och sammanlagt har åtta pedagoger deltagit i undersökningen. Två av dessa personer arbetar i en uteförskola, två i en hälsofrämjande förskoleklass som är mångkulturell och båda dessa verksamheter ligger i en större stad. Två av lärarna och pedagogerna arbetar i en förskola utan hälsoprofil som ligger i utkanten av en större stad. De sista två arbetar i en förskoleklass med hälsoprofil och denna ligger i en mindre stad. Studiens viktigaste resultat är att man tänker kring och arbetar med barns fysiska hälsa genom att vistas ute och röra mycket på sig samt att servera en varierad kost. Av resultaten dras slutsatsen att oavsett om lärare och pedagoger arbetar i en verksamhet med hälsofrämjande profil eller inte tänker och arbetar lärare och pedagoger lika med barns fysiska hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
barn
fysisk hälsa
hälsofrämjande
tankar
Handle http://hdl.handle.net/2043/9627 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics