En jämförelse mellan Malmö högskola och Högskolan i Borås

DSpace Repository

En jämförelse mellan Malmö högskola och Högskolan i Borås

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförelse mellan Malmö högskola och Högskolan i Borås
Author Omar Karim, Ari ; Naghibi, Elias Ali
Date 2009
English abstract
A well functioning university program makes both students and university staff happy and content. Universities aim for their educational program to effectively work but the task is not always easy. The difficulties always attract the attention of the university staff and the students alike. In this bachelors’ thesis, we have attempted to make a comparison between the Information Architecture program at Malmö University and University of Borås. Besides the comparison between the IA programs, we investigated the opinions of both the students and staff at the respective universities.
Swedish abstract
Ett fungerande högskoleprogram gör både studenter och utbildningsansvariga glada och nöjda. Högskolans mål och strävan är ett väl fungerande utbildningsprogram vilket kan visa sig svårt att nås ibland. Dålig planerade program av sämre kvalité gör både personal och studenter missnöjda. I detta examensarbete har vi gjort en jämförelse av Informationsarkitekt- programmet vid Malmö högskola och vid Högskolan i Borås. Förutom jämförelsen har vi även utfört undersökningar där studenter och utbildningsansvariga har fått säga sitt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Informationsarkitekt
Gemförelse
Malmö högskola
Högskolan i Borås
Handle http://hdl.handle.net/2043/9632 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics