Musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveckling - en intervjustudie i förskolan

DSpace Repository

Musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveckling - en intervjustudie i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musikens och rörelsens betydelse för barns språkutveckling - en intervjustudie i förskolan
Author Blixt, Anna ; Dahlberg Hansen, Lonnie
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med examensarbetet var att få kunskap om hur musik och rörelse gynnar barns språkutveckling samt belysa hur pedagoger använder sig av musik och rörelse för att utveckla förskolebarns språk. Vi ville även veta om pedagogerna arbetar annorlunda med musik och rörelse, om de arbetar i en förskola med barn som har svenska som modersmål eller i en förskola med barn som har annat modersmål än svenska. Vår fokus har varit riktat mot den verbala språkutvecklingen. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger på sex olika förskolor, som vi i analysen har kopplat till olika teorier. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna använder sig av musik och rörelse för att göra lärandet lustfyllt. Pedagogerna anser även att musiken är en form av kommunikation. De använder sig av många olika metoder för att utveckla förskolebarnens språk. Pedagogerna menade också att de arbetade på samma sätt med barn med annat modersmål än svenska, men då är det ännu viktigare att vara konkret och tydlig. Vår slutsats är att språkutveckling på förskolan sker genomgående under hela dagen. Musik och rörelse engagerar barnen samt gör språkutvecklingen intressant och meningsfull.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik och rörelse
förskolan
barn
språkutveckling
kommunikation
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/9636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics