Historieundervisning i årskurs 4-6- En kvalitativ undersökning av val och metoder

DSpace Repository

Historieundervisning i årskurs 4-6- En kvalitativ undersökning av val och metoder

Details

Files for download
Icon
Teaching methods ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning i årskurs 4-6- En kvalitativ undersökning av val och metoder
Author Johansson, Terese ; Eriksson, Karin
Date 2010
English abstract
We have made a qualitative interview study of how six active educators teach history in grades 4-6. Our purpose of the study was to examine the interviewed teacher’s methods and educational choices in their teaching and how they work from written policy. We have also investigated how they work with students’ historical consciousness. Part of the aim has also been to establish a good foundation and be able to justify our methods and subject choices. In our study, we found that historical consciousness is not a well-known concept for the majority of the interviewed teachers. The study also shows that the teaching is mainly driven by various policy documents such as curricula and local implementation plans. We also learned that educators teach individualized and the access to different material that is available at the school made a big difference.
Swedish abstract
Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie av hur sex stycken verksamma pedagoger arbetar med ämnet historia i årskurs 4-6. Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka de intervjuade lärarnas metoder och didaktiska val i sin undervisning och hur de arbetar utifrån styrdokument. Vi har även undersökt hur de arbetar med elevers historiemedvetande. En del av syftet har även varit att för oss få en god grund att stå på och kunna motivera våra metoder och ämnesval. I vår studie har vi kommit fram till att historiemedvetande inte är ett väl känt begrepp för majoriteten av de intervjuade pedagogerna. Studien visar också att undervisningen främst styrs av olika styrdokument som kursplaner och lokala arbetsplaner. Genom studien fick vi även fram att pedagogerna undervisar individanpassat och utgår mycket från det materiel som finns tillgängligt på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics