Digital kontra manuell blodtrycksmätning-Är resultaten samstämmiga?

DSpace Repository

Digital kontra manuell blodtrycksmätning-Är resultaten samstämmiga?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digital kontra manuell blodtrycksmätning-Är resultaten samstämmiga?
Author Persson, Sofia ; Ålund, Frida
Date 2010
English abstract
Blood pressure determination is an important part of nurses’ job duties and as both manual and digital blood pressure determination occur parallel, the aim of this study is to examine if there is a difference between the two devices and to describe this eventual dissimilarity. To carry out this study, 38 patients at a surgery cardiovascular clinic at a hospital in the south of Sweden were followed at one week during fall 2009. Totally 65 blood pressure measurements were carried out. The study was designed as a cross-overdesign with a quantitative approach. The result showed a statistically proved difference between the two devices. The digital device surveys higher measurement compared to the manual device for both systolic and diastolic blood pressure. Digital blood pressure measurements show a higher result than does manual. To give recommendations more studies on larger populations ought to be carried out.
Swedish abstract
Blodtrycksmätning är en viktig del i en sjuksköterskas arbetsuppgifter och då både manuell och digital blodtrycksmätning idag förekommer parallellt inom svensk sjukvård syftar denna studie till att undersöka om det finns någon skillnad mellan de uppmätta resultaten i dessa mätmetoder och beskriva denna eventuella skillnad. Undersökningen genomfördes på en kärlkirurgisk avdelning på ett sjukhus i södra Sverige under hösten 2009. Populationen bestod av 38 inneliggande patienter som följdes upp med totalt 65 blodtrycksmätningar. För att utföra undersökningen tillämpades cross-over design med kvantitativ ansats. Resultaten visade skillnader mellan de två mätmetoderna då den digitala metoden uppmätte högre blodtryck än den manuella. Digital blodtrycksmätning visade genomgående högre mätresultat jämfört med manuell metod. Flera studier med större population behövs för att säkerställa att pålitliga rekommendationer kan ges.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Blodtryck
Blodtrycksmätning
Digital
Kvantitativ studie
Manuell
Resultatskillnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/9646 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics