"Kan du inte bara säga vad jag ska skriva?" - En undersökning om elevers upplevelser av kortskrivning

DSpace Repository

"Kan du inte bara säga vad jag ska skriva?" - En undersökning om elevers upplevelser av kortskrivning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Kan du inte bara säga vad jag ska skriva?" - En undersökning om elevers upplevelser av kortskrivning
Author Lantz, Maria ; Borgquist, Sofie
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med denna undersökning är att få en inblick i elevernas upplevelser av kortskrivning. Som blivande lärare är det av intresse för oss att få deras perspektiv på detta verktygs potential och få en uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter som eleverna anser att det finns med kortskrivning. Vi har gjort två undervisningsförsök i två olika klasser. Eleverna som har deltagit i undersökningen går i år 7 samt första året på gymnasiet. Utöver undervisningsförsöken har vi genomfört observationer, kvalitativa intervjuer samt närläst elevernas kortskrivningar. Elevernas upplevelser av kortskrivning har varit både positiva och negativa. Vi har sett att det finns en osäkerhet hos eleverna när det gäller att reflektera och skriva expressivt, vilket vi tror kan ha påverkat deras upplevelser av kortskrivning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kortskrivning
tankeverktyg
skriva för att lära
expressivt skrivande
undervisningsförsök
Handle http://hdl.handle.net/2043/9651 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics