Matematik och Entreprenöriellt Lärande

DSpace Repository

Matematik och Entreprenöriellt Lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik och Entreprenöriellt Lärande
Author Larsson, Daniel ; Palm, Erik
Date 2010
Swedish abstract
Entreprenöriellt lärande (EL) är en pedagogisk form baserad på bl.a. arbetspsykologi och entreprenörskapsteori som anammats av en mängd skolor i Sverige på senare år. Eftersom EL innebär en övergripande reform av skolverksamheten kan matematikämnet i längden inte stanna kvar i gamla mönster. Denna uppsats söker knyta det entreprenöriella lärandets teori till vedertagen matematikdidaktisk forskning samt skapa en bild av hur matematikundervisning kan bedrivas ur ett EL-perspektiv med hjälp av en grupp lärares beskrivningar av sitt eget arbete. Genom att bjuda in matematiklärarna på John Bauergymnasierna att delta i en onlineenkät med öppna frågor ämnade vi skapa en verklighetsbaserad bild av den entreprenöriella pedagogiken. Vi kunde dra slutsatsen att det finns insikter hos lärarkåren om hur EL och matematik framgångsrikt kan kombineras, men också att det fortfarande florerar en osäkerhet angående både definition och arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject entreprenöriellt lärande
matematik
entreprenörsskap
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9653 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics