Barns lek i skolan - en studie om barns uppfattningar om lek i skolan

DSpace Repository

Barns lek i skolan - en studie om barns uppfattningar om lek i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lek i skolan - en studie om barns uppfattningar om lek i skolan
Author Balalovska, Jacqueline
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie handlar om vilka uppfattningar barn i åk 1 har om lek och om eventuella kopplingar till lärande. Tidigare forskning visar att leken är viktig för barns utveckling och lärande samtidigt som lekpedagogiken har kommit i skymundan av skolans uppnåendemål. Studien baseras på en gruppintervju, observationer, samtal och teckningar. Resultatet visar bland annat att barnen anser leken vara rolig och en motsats till skolundervisningen som ses som arbete. Samtidigt som observationer visar att leken kan vara rolig på undervisningstid. Barnen visar och uttrycker att rörelse är viktigt och i observationerna har den även visat sig vara betydelsefull för barnen, och för deras möjligheter att bibehålla koncentrationen under lektionstid. Vuxna är välkomna att finnas i bakgrunden när de leker, som en trygghet men de vill inte att de blandar sig i leken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
skola
lärande
rörelse
styrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics