Läsförståelsestrategier inom svenska och matematik ur ett elev- och lärarperspektiv

DSpace Repository

Läsförståelsestrategier inom svenska och matematik ur ett elev- och lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförståelsestrategier inom svenska och matematik ur ett elev- och lärarperspektiv
Author Hyll, Anna ; Witte, Pia
Date 2010
English abstract
The purpose of this essay was to explore what thoughts pupils and their teachers have on the topic of reading comprehension and reading comprehension strategies. We examined whether pupils were aware of if they use deliberate comprehension strategies in reading and which these are and whether the strategies are the same in Mathematics as in the Swedish language as a school subject. In addition, we examine the reading comprehension strategies that they believe will benefit students in difficulties. The methodology is qualitative and we used semi-structured interviews with pupils in the school year six and a focus group interview with teachers. The results show that students express few thoughts about what reading comprehension is and their suggestions are restricted mainly to specific school topics. The teachers believe that reading comprehension is much about inferential reading, i.e reading between the lines. The pupils have different reading comprehension strategies and approaches used within Swedish as a school subject. The comprehension strategies are the same in the Swedish subject and in the Mathematics subject, with the exception that in Mathematics there emerged strategies dealing with calculations. The students in our study suggested other and different strategies for students with special educational needs than they themselves use.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar elever och deras lärare har kring läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi vill undersöka om eleverna har strategier och vilka dessa är och om det är samma i svenskämnet som i matematikämnet. Dessutom vill vi undersöka vilka läsförståelsestrategier som de tror gynnar elever i svårigheter. Undersökningsmetoden är kvalitativ och vi använder oss av semistrukturerade intervjuer med elever i skolår sex och fokusgruppsintervju med lärare. Resultatet visar att elever uttrycker få tankar om vad läsförståelse är och vi kan skönja att uppfattningar är begränsade till främst enskilda skolämnen. Lärarna menar att läsförståelse handlar om att läsa mellan raderna. Eleverna har olika läsförståelsestrategier och strategier som används inom svenskämnet är desamma som inom matematiken förutom skillnaden att det tillkommer strategier som handlar om beräkningar inom matematikämnet. Eleverna ger förslag på strategier för elever som befinner sig i svårigheter som skiljer sig från de strategier de själva använder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
svenska
matematik
läsförståelse
läsförståelsemodell
läsförståelsestrategier
lärarperspektiv
elevperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9659 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics