Äldres inflytande och värdighet. En diskursanalys av statens offentliga utredningar

DSpace Repository

Äldres inflytande och värdighet. En diskursanalys av statens offentliga utredningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Äldres inflytande och värdighet. En diskursanalys av statens offentliga utredningar
Author Johnsson, Jenny
Date 2010
English abstract
This composition aims to investigate, trough a discourse analysis, how the public investigations of the government construct the conception of influence and dignity for older persons. The main result of the analysis is that influence for older persons are perceived as something collective that develops to something more individual, that government tries to ascribe older persons new roles and that the government tend to perceive the old person as something secluded from the rest of the society.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka hur man i statens offentliga utredningar konstruerar begreppen inflytande och värdigt liv hos äldre samt vilken mening begreppen ges. Undersökningen görs genom en diskursanalys av statliga utredningar. Huvudresultatet från analysen är att inflytande för äldre i samhället gått från en kollektiv innebörd till en mer individuell betydelse samt att det formuleras problem kring detta, samt att man i en del av de statliga utredningarna tenderar att se den äldre som något skiljt från samhället och att man försöker tillskriva äldre nya roller.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
brukarinflytande
inflytande
värdigt liv
statens offentliga utredningar
äldreomsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/9660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics