Pedagogers uppfattning av lekens roll i undervisningen – En studie i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Pedagogers uppfattning av lekens roll i undervisningen – En studie i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers uppfattning av lekens roll i undervisningen – En studie i grundskolans tidigare år
Author Bladh, Ulrica ; Uruzgan, Sakina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattning av lekens roll i pedagogiken samt hur leken används i undervisningen i årskurs ett. Vi har undersökt om det förekommer problem för pedagogerna när det gäller att använda sig av lek i undervisningen. Vi har också undersökt vilka problem som i så fall kan uppstå. Vi har gjort en kvalitativ studie som är byggd på intervjuer och observationer. Studien har genomförts på en skola och vi har intervjuat fyra pedagoger i årskurs ett samt rektorn. I denna undersökning har vi utgått från Lev Vygotskijs tankar om leken och som är betydelsefull för barns utveckling. Till vår hjälp har det även använts tidigare forskning som berört vårt forskningsområde. Vår studie har visat att pedagogerna anser att leken är av stor betydelse för barns utveckling och att leken fyller många funktioner hos barnen. Vi har också kommit fram till att det kan förekomma olika problem när det gäller att använda sig av leken i undervisningen. Det kan bland annat handla om att alla pedagoger inte delar samma åsikt om lekens betydelse i undervisningen. Det är vanligt att pedagogerna arbetar i arbetslag där det inte är nödvändigt att alla delar samma åsikter om lekens betydelse i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
skola
pedagoger
undervisning
kvalitativ studie
Handle http://hdl.handle.net/2043/9663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics