OB-förskolan-en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena.

DSpace Repository

OB-förskolan-en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title OB-förskolan-en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena.
Author Johansson, Patrik ; Blomkvist, Kristian
Date 2010
Swedish abstract
Blomkvist, Kristian & Johansson, Patrik (2009). OB-förskolan – en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena. Lärarutbildningen: Malmö högskola. En OB-förskola har öppet årets alla dagar, och erbjuder förutom dagtidsverksamhet också barnomsorg under vad som brukar betecknas som obekväma tider; kvällar och helger. Undersökningen tar avstamp i att OB-förskolan utgör en avvikare från normen av vad barn bör göra på kvällar och helger. Syftet är att redogöra för om, och i så fall hur, två olika OB-förskolor påverkas av denna norm, och huruvida de försöker etablera en egen normalitet. Syftet är också att kasta ljus över OB-verksamhet som företeelse, då ämnet tidigare är behandlat i väldigt begränsad omfattning. Michel Foucaults tankar om diskursernas påverkan har använts som teoretiskt ramverk. Undersökningen utgörs av intervjuer med två pedagoger på vardera förskola, vilket har följts upp med en diskursanalys av dessa utsagor. Resultatet visar att de två OB-verksamheterna eftersträvar att etablera en egen normalitet, dock på två olika sätt. Den ena baserar sin kvälls- och helgverksamhet på dagtidsverksamheten och följer de rutiner som råder där. Den andra strävar istället mot att efterlikna hemlika förhållanden. En slutsats blir därmed att den sistnämnda kan anses påverkas av en norm som förespråkar en mysig hemmamiljö och ledighetskänsla. Den förstnämnda tar emellertid avstånd från denna norm och verkar istället vara influerad av en norm som eftersträvar professionalism och seriositet i förskoleverksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject OB-förskola
diskursanalys
norm
Foucault
avvikare
diskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/9664 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics