Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor

DSpace Repository

Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bajraktarevic, Leila
dc.contributor.author Deleon, Beatrix K.
dc.date.accessioned 2010-02-03T07:47:13Z
dc.date.available 2010-02-03T07:47:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9666
dc.description Bakgrunden till arbetet är att Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle och att många barn idag är flerspråkiga och vi uppfattar det som viktigt att stärka barns modersmål vilket är en förutsättning för att utveckla ett andraspråk. Syftet är att belysa vilket stöd i form av modersmålsundervisning eleverna får grundskolans tidiga år och vad pedagoger i F till år 5 anser vara ett språkutvecklande arbetssätt i skolan. För att kunna undersöka ämnet har vi ställt oss två huvudfrågor; Hur ser modersmålsundervisningen i mångkulturella skolor? Hur arbetar pedagoger språkutvecklande i mångkulturella skolor? Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning och har intervjuat sammanlagt tio pedagoger; fyra klasslärare, fyra modersmålslärare och två fritidspedagoger på två olika skolor – båda med stor andel barn med annan än svensk kulturell bakgrund Resultatet visar att pedagogerna menar att drama, läsning, diskussion, att skriva, musik och bild är de viktigaste aktiviteterna för elevernas språkutveckling. Modersmålslärarna lyfter fram läs- och skrivfärdighet, grammatik och samtal som viktiga delar i undervisningen. Innemiljön och skolornas utrustning och material tas också upp. Alla arbetar på olika sätt, men nämner ändå samma hjälpmedel och aktiviteter som stöd till den språkliga utvecklingen. Språkutvecklingen är individuell och en skapande process som kräver en aktiv engagemang från inlärarens sida. Alla människor har ett eget sätt att kunna lära sig och utveckla vidare det främmande språket som man lär sig, därför finns det inget något entydig metod att lära sig ett främmande språk som passar alla (Hultinger & Wallentin, 1996). Det är viktigt att individen får vara med i olika sammanhang där språket används aktivt och man hör det nya språket (a.a.). en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
dc.subject mångkulturellt samhälle en
dc.subject flerspråkighet en
dc.subject modersmålsundervisning en
dc.subject språkutveckling i grundskolan en
dc.title Flerspråkighet och språkutveckling i mångkulturella skolor en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics