Individuell lönesättning - med himlen som tak

DSpace Repository

Individuell lönesättning - med himlen som tak

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Individuell lönesättning - med himlen som tak
Author Hegdahl, Arne Johan
Date 2010
Swedish abstract
I denna fallstudie syftar jag se på hur sektionschefer, verksamma inom äldreomsorgen i Malmö stad, upplever att verktyget individuell lönesättning fungerar. De lönepolitiska förutsättningar som Malmö stad och Kommunal representerar visar sig vara de förutsättningar som har störst betydelse för hur informanterna upplever funktionaliteten av verktyget. Frånvaro av möjligheten att påverka har därmed varit det som informanterna gett fokus i funktionaliteten av den individuella lönesättningen som verktyg. Arbetet visar, att de informanterna som har utvecklat strategier för att hantera problemområdena är de som ser mest positivt på verktyget. Arbetet belyser också varför verktyget kan ses som en institutionaliserat myt utifrån det rådande forskningsläge men också genom hur verktyget används av informanterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject En fallstudie om sektionschefers upplevelser av verktyget Individuell lönesättning
inom äldreomsorgen.
individuell lönesättning
lönepolitiska förutsättningar
medarbetarsamtal
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9669 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics