Lärares syn på vardagsanknuten matematikundervisning

DSpace Repository

Lärares syn på vardagsanknuten matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på vardagsanknuten matematikundervisning
Author Blomkvist, Lisa ; Raofinia, Samira
Date 2010
Swedish abstract
Intresset för denna undersökning väcktes i vår lärarutbildning, där vi har fått inblick om hur det i allmänhet ser ut inom skolvärlden och i synnerhet inom matematikämnets abstrakthet. Utifrån detta vill vi undersöka fyra lärares syn på vardagsanknuten matematikundervisning och vilka begrepp dessa lärare använder sig av för att beskriva sina tankar om vardagsmatematik. För att besvara vår frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer som behandlar deras syn på vardagsmatematik kontra skolmatematik. Resultaten visar att lärarna i vår undersökning har en positiv inställning till vardagsanknuten matematikundervisning och hade velat arbeta mer med det om möjligheten hade funnits. Begrepp som relevans, skolmatematik samt vardagsmatematik definieras inte på samma sätt av dessa lärare, vilket därmed resulterar i olika syn på vardagsanknuten matematikundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Formell matematik
Informell matematik
Kontext
Lärares syn
Handle http://hdl.handle.net/2043/9673 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics