Att använda Google Earth i geografiundervisningen i årskurs 5 – en kritisk granskning av dagens läromdel och en argumentation för G.E som pedagogiskt verktyg

DSpace Repository

Att använda Google Earth i geografiundervisningen i årskurs 5 – en kritisk granskning av dagens läromdel och en argumentation för G.E som pedagogiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att använda Google Earth i geografiundervisningen i årskurs 5 – en kritisk granskning av dagens läromdel och en argumentation för G.E som pedagogiskt verktyg
Author Weimarck, Amanda
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att argumentera för ett verklighetsbaserat lärande inom geografiämnet för årskurs 5. Som ett pedagogiskt verktyg för detta ändamål prövar och diskuterar jag sökmotorn Google Earth (GE) och visar genom 4 exempel hur man kan använda detta verktyg. Jag prövar också GE:s lämplighet i förhållande till de tre ämnesfälten kartografi, fördelning och hållbar utveckling genom att formulera tre lektionsförslag. Jag gör också en kritisk granskning av aktuell forskning kring läromedel och ställer detta mot texter hämtade från kursplanen i Geografi. I min analys når jag fram till att fördelarna med att använda sig av GE i förhållande till traditionella läromedel är främst att eleverna på ett naturligt sätt kommer i kontakt med autentiska och aktuella problemfält som rör vår jord. Jag kommer även fram till att GE kan inspirera till grundläggande visuella färdigheter, samt ett kritiskt förhållningssätt till visuella fenomen i omvärlden. Genom detta når jag i min slutsats fram till att även om GE inte skapats för att vara ett pedagogiskt verktyg, så lämpar det sig väl att användas som ett sådant.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fördelning
Google Earth
Hållbar utveckling
Kartografi
Sociokulturell teori
Verklighetsbaserat lärande
Visualitet
Autenticitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics