Förskolans inomhusmiljö - en plats för självständighet genom delaktighet och förändring

DSpace Repository

Förskolans inomhusmiljö - en plats för självständighet genom delaktighet och förändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolans inomhusmiljö - en plats för självständighet genom delaktighet och förändring
Author Bakker, Anna ; Pedersen, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur inomhusmiljön på förskolor utformas och utnyttjas. Vi har valt att göra detta genom att granska inomhusmiljön på två olika förskolor, en ”traditionell” och en Reggio Emilia-inspirerad förskola. I uppsatsen är det både pedagoger och barns uppfattning om inomhusmiljön som står i fokus. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: Vilka praktiska och pedagogiska övervägande ligger bakom utformningen av förskolornas inomhusmiljö? Hur skiljer sig utformandet och vad finns det för likheter gällande inomhusmiljön på Cylinderns respektive Kubens förskola? Vad innebär de för verksamheten? Hur tänker de utvalda pedagogerna på Cylinderns respektive Kubens förskola kring utformandet av inomhusmiljön? Hur utnyttjar barnen den fysiska inomhusmiljön och vad gör barnen i de olika utrymmena? Hur uppfattar barnen sin inomhusmiljö? Våra frågeställningar har besvarats genom intervjuer med pedagoger, samtal med barn samt observationer av hur barn och pedagoger utnyttjar den fysiska inomhusmiljön. Det empiriska materialet har kopplats till teorier samt tidigare forskning kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse. Den viktigaste slutsatsen är att det inte är miljön som ensam skapar givande och utvecklande tillfällen för barnen, utan miljön går hand i hand med medvetna pedagoger som arbetar under ständig förändring utifrån sitt förhållningssätt till barngrupp och den miljö de vistas i.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
fysisk inomhusmiljö
pedagoger
barn
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/9676 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics