Undersökning om elevers förgrund i skolår ett

DSpace Repository

Undersökning om elevers förgrund i skolår ett

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning om elevers förgrund i skolår ett
Author Liljemark Mattsson, Anton ; Lindberg, Linus
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka, - Vad elevers förväntningar till matematik är utifrån ett förgrundsperspektiv i början av deras skoltid. Detta har genomförts genom att göra kvalitativa intervjuer med sex elever på två skolor i södra Sverige. En elevs förgrund är dess bakgrund, nuvarande situation och framtidsvision. Resultatet visar på att elever har olika faktorer som påverkar deras framtidstro, några elever påverkas av deras familj medan andra har en yttre påverkan. Undersökningen har genomförts på två skolor vars etniska sammansättning skiljer sig. Eleverna i undersökningen hade svårt att se det matematiska innehållet i sin vardagssituation i deras nuvarande situation såväl som i deras framtid. För att hjälpa eleverna att knyta an till deras bakgrund anser vi att hemspråkslärarna bör involveras i matematikplaneringen såväl som i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnomatematik
Förgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/9682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics