Det finns inget svart eller vitt, det finns allt möjligt Bedömning av estetiska läroprocesser

DSpace Repository

Det finns inget svart eller vitt, det finns allt möjligt Bedömning av estetiska läroprocesser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det finns inget svart eller vitt, det finns allt möjligt Bedömning av estetiska läroprocesser
Author Didrichsen, Anette ; Hallström, Erik
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med projektredogörelsen är att undersöka vilka tankar tre lärare i grundskolans senare år har rörande estetiska läroprocesser och bedömning. Alla tre lärare undervisar i estetiska ämnen och anser att elevens läroprocess skall vara en del av det som de grundar ett betyg på. Vi har också närmat oss frågan om det kan finnas dolda faktorer som kan ligga till grund för ett betyg. Vi ville undersöka lärarnas syn på sin egen objektivitet, om det ibland kunde vara svårt att särskilja elevens faktiska kunskaper i förhållande till elevens personlighet. Kan betyg ligga till grund för elevers identitetsskapande? Vi ville se om detta var något som lärarna i vår undersökning funderat på. Genom kvalitativa intervjuer med tre olika estetlärare med skilda ämneskompetenser, kom vi fram till att alla strävade efter att vara objektiva i sina bedömningar, men att det fanns vissa faktorer som kunde påverka bedömningen. Lärarna använder sig i två utav fallen av någon form av dokumentation för att kunna få syn på och bedöma elevernas estetiska läroprocesser. Ingen av de tre lärarna hade funderat kring att betygen kunde vara en del av elevers identitetsskapande, men två av dessa höll med om att det kunde förhålla sig på det viset. I en konstnärlig gestaltning, en skulptur, har vi illustrerat vårt undersökningsresultat. Skulpturen hoppas vi kan öppna en diskussion om estetiska läroprocesser, bedömning och betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska läroprocesser
betyg och bedömning
bild
slöjd
objektivitet
identitet
dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9683 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics