Sjuksköterskors erfarenheter av ejHLR-beslut. En litteraturstudie

DSpace Repository

Sjuksköterskors erfarenheter av ejHLR-beslut. En litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alm, Louize
dc.contributor.author Nikitovic, Andrea
dc.date.accessioned 2010-02-04T14:11:53Z
dc.date.available 2010-02-04T14:11:53Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9684
dc.description I sitt dagliga arbete möter sjuksköterskor svårt sjuka patienter. Ibland kan det bli aktuellt att på en del av dessa patienter ta ett förhandsbeslut om att inte återuppliva dem vid ett eventuellt hjärtstopp, ett så kallat ejHLR-beslut. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av ejHLR med fokus på vilken kunskap de har om innebörden av begreppet samt vilken syn sjuksköterskor har på sitt eget, patienters och de anhörigas deltagande i beslutstagandet. Studien som gjordes var en litteraturstudie och omfattade både kvantitativ och kvalitativ forskning där totalt 11 artiklar inkluderades. Resultatet visar på bristande kunskaper hos sjuksköterskor, dels om definitionen av ejHLR men även om riktlinjer för beslut om ejHLR. Det uppvisar också att sjuksköterskor anser att dem själva, patienten och anhöriga borde vara med och fatta ett eventuellt ejHLR-beslut men att rollerna i beslutsfattandet är vaga. En tydlig process för beslutsfattandet om ejHLR borde utarbetas och mer kunskap om ejHLR bör erbjudas redan under sjuksköterskeutbildningens gång. en
dc.description.abstract In the daily practise nurses meet seriously ill patients. Sometimes it becomes necessary to make a decision in advance not to resuscitate some of these patients in case of a cardiac arrest, a so called DNR (Do-not.-resuscitate)-decision. The purpose of the study was to examine nurses’ experiences of DNR with focus on their knowledge about the meaning of the conception and also their perception about their own, patients and relatives participations in the decision making. This study was a literature review and included both quantitative and qualitative research. A total number of 11 articles were used for the study. The result shows that nurses’ lack in knowledge about the definition of DNR as well as the guidelines regarding the decision making of DNR. It also presents that nurses’ think that the nurses’, the patients and the relatives should be involved in the decision making of a possible DNR-decision but that the roles of the participants in the decision making was vague. A clear DNR-process should be developed and more knowledge about the DNR should be included in the nursing education. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Decision making en
dc.subject DNR en
dc.subject Experiences en
dc.subject Knowledge en
dc.subject Nurses en
dc.subject Participation en
dc.title Sjuksköterskors erfarenheter av ejHLR-beslut. En litteraturstudie en_US
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics