SET - kunskap om livet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SET - kunskap om livet
Author Jarleklint, Anna-Märta ; Andersson, Birgitta
Date 2010
Swedish abstract
I den här studien diskuteras SET som metod i skolan. SET är en förkortning av social och emotionell träning. Studien baseras på intervjuer och observationer av två olika verksamheter och tre olika pedagoger samt två forskare försökt ta reda på hur metoden SET fungerar för pedagoger och elever. Frågeställningarna som användes är varför man ska införa SET i undervisningen och hur betydelsefullt SET är som arbetsmetod i skolan? Vad kan pedagoger göra idag för att minska psykisk ohälsa i skolan? Birgitta Kimber är grundaren av SET i Sverige, SET är ett evidensbaserat material sammanställt efter en studie hon genomfört i Oxford under en tidsperiod på fem år. En viktig slutsats är att SET fungerar som metod för social och emotionell träning men att andra metoder också fungerar. Metoderna är beroende av en skicklig och engagerad pedagog som har en förmåga att bilda en tydlig struktur. Barn behöver livskunskap, det är en fördel att skolan har det som ett undervisningsämne. Den grundläggande sociala och emotionella träningen bör emellertid ligga hos barnets vårdnadshavare, medan skolan är ett komplement.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject SET
livskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/9687 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics