Jag är vad jag är på grund av dig - en studie om elevers agerande i skolan

DSpace Repository

Jag är vad jag är på grund av dig - en studie om elevers agerande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag är vad jag är på grund av dig - en studie om elevers agerande i skolan
Author Lundh, Caroline
Date 2010
Swedish abstract
Mitt syfte med detta examensarbete är att få syn på vilka faktorer som kan vara avgörande för en elevs agerande i skolan, vad det är som gör att eleven agerar på olika sätt i olika klassrumssituationer. För att komma fram till detta använder jag mig utav de olika rolltyper som är avgörande för hur en människa agerar. Dessa rolltyper nyttjas i min studie där två olika synsätt på människan förklaras: att vara och att bli. Ett annat syfte är därför att få en förståelse om vad elever anser om roller i samband med agerande och skolan. Genom kvalitativa intervjuer med fem elever i årskurs 9 kom jag bland annat fram till att lärare, kompisar, betyg, intresset för ämnet samt tid och rum är faktorer av störst betydelse för hur en elev agerar i skolan. Det framkommer att alla faktorer hänger samman med varandra, det är alltså inte bara en av dessa faktorer som är avgörande för hur en elev agerar. Det är bland kompisar som roller utmärks som tydligast men även under lektionstid om läraren tillåter eleverna att få vara så fria som möjligt. Min undersökning resulterar i att elever agerar på olika sätt beroende på hur andra människor agerar. Det är någon annan som är orsaken till att man själv agerar annorlunda. Det är den andra eller de andra som påverkar en att bete sig på ett speciellt sätt, efter ett mönster som ofta är förutbestämt. Det framkommer även att en människa har flera roller, flera identiteter och flera jag. De flesta befinner sig i en ytroll, samspelsroll och den förväntade rollen men även rollkonflikter kan enkelt uppstå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Agerande
Roller
Identitet
Elever
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9689 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics