"Such a MeSH" - ett fruktbart samarbete mellan Bibliotek och IT och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

DSpace Repository

"Such a MeSH" - ett fruktbart samarbete mellan Bibliotek och IT och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Papia, Evaggelia
dc.contributor.author du Toit, Madeleine
dc.date.accessioned 2010-02-05T12:25:16Z
dc.date.available 2010-02-05T12:25:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9691
dc.description Personal vid högskole- och universitetsbibliotek arbetar kontinuerligt för att skapa goda kontakter med utbildningsledare och lärare för att på ett naturligt sätt komma närmre det pedagogiska arbetet och studenterna. Detta kan av olika anledningar vara problematiskt. Kanske känns avståndet mellan lärare och bibliotekarier stort och kontaktytorna få. Den förståelse som krävs för att etablera ett samarbete de olika yrkesgrupperna emellan och insynen i varandras kompetensområden kan vara begränsad. Bibliotekarier förbiser emellanåt vikten av utåtriktad marknadsföring av sin service och kompetens medan kursansvariga kanske inte har en tanke på en bibliotekarie som en möjlig och värdefull samarbetspartner i det pedagogiska arbetet. Praktiska problem kan förekomma såsom stora avstånd till ett bibliotek eller lokaler där yrkesgrupperna sällan möts. Bland bibliotekarier som arbetar pedagogiskt uttrycks ofta en önskan om utökat samarbete med lärare. Målet är att de olika kunskapsområdena ska integreras med varandra och för att ge studenten en bred och samtidigt djup förståelse för både huvudämne och informationskunskap. Odontologiska biblioteket på Tandvårdshögskolan vid Malmö högskola arbetar mot tre grundutbildningar, tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningen, samt fakultetens personal. Samtliga utbildningar använder sig av PBL och arbetar enligt den så kallade Malmömodellen.1 Under 2004 lade biblioteket fram ett förslag i grundutbildningsnämnden om ett nytt upplägg för undervisning i informationssökning för samtliga utbildningar på fakulteten. Personalen i biblioteket hade uppmärksammat att många studenter inför fördjupningsstudierna behövde hjälp med att söka information. Bibliotekets undervisning hade dittills koncentrerats till utbildningarnas första termin vilket gjorde att kunskaperna hann falla i glömska när det var dags för studenterna att skriva egna arbeten med mer omfattande informationssökning. För att skapa kontinuitet och bättre förutsättningar för lärande antogs förslaget att undervisningen framöver istället skulle följa en progressionsplan och ske i anslutning till fördjupningsstudierna. På så sätt anpassades även bibliotekets undervisning till utbildningarnas upplägg och studenterna behov. Denna progressionsplan tillämpas fortfarande på tandhygienist- och tandläkarutbildningen. På tandteknikerutbildningen (180 hp) har man i samarbete med biblioteket fortsatt arbetet och utvecklat en egen modell. Sedan 2005 pågår ett nära samarbete mellan biblioteket och tandteknikerutbildningen. Vi vill med konkreta exempel beskriva hur ett för alla parter, bibliotek, lärare och framför allt studenter, utvecklande samarbete skapats och utvecklats på vår högskola. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Högskolan i Borås en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title "Such a MeSH" - ett fruktbart samarbete mellan Bibliotek och IT och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola en
dc.type Conference Paper, other en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Odontology en
dc.contributor.department Malmö University. Library and IT services
dc.description.other Mötesplats inför framtiden 14-15 oktober 2009 i Borås en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics