Pedagog och invandrarförälder i samtal, Kommunikation eller information? En kvalitativ studie på en svensk förskola.Teacher and immigrant parent in conversation, communication or information? A qualitative studie at a Swedish preschool.

DSpace Repository

Pedagog och invandrarförälder i samtal, Kommunikation eller information? En kvalitativ studie på en svensk förskola.Teacher and immigrant parent in conversation, communication or information? A qualitative studie at a Swedish preschool.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Pedagog och invandrarförälder i samtal, Kommunikation eller information? En kvalitativ studie på en svensk förskola.Teacher and immigrant parent in conversation, communication or information? A qualitative studie at a Swedish preschool.
Author Gullberg, Susanne ; Nilsson, Maria
Date 2010
Swedish abstract
Läroplanen för förskolan belyser samverkan mellan pedagoger och föräldrar. Pedagogerna ska dels föra samtal med föräldrarna om barnets trivsel, utveckling, lärande samt genomföra utvecklingssamtal. Målet med undersökningen var att belysa pedagoger samt invandrarföräldrars syn på kommunikation. Hur specialpedagogen kan fungera som ett stöd tas även upp. Studien har en hermeneutisk ansats. Metoderna som användes var kvalitativa i form av intervjuer och fokusgrupper. Föräldrarnas syn på samtalen var huvudsakligen positiva men kännedom om läroplanen och dess innehåll saknades. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna kände en frustration då samtal om barns utveckling och lärande inte kunde hållas. Samtidigt prioriterades trygghet och trivsel framför att följa läroplanen. Specialpedagogerna betonande kommunikationens värde samt markerade även att det är skillnad mellan information och kommunikation. Litteraturen i arbetet samt resultatet av undersökningen visar att kulturella skillnader samt språksvårigheter är faktorer som påverkar kommunikationen. Metoder för att underlätta detta kan vara fortbildning och tvåspråkig personal
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
föräldrasamverkan
kommunikation
specialpedagogik
kulturmöte
läroplan
språksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics