Elevers tolkningar av övergången mellan vissa representationer av funktionsbegreppet

DSpace Repository

Elevers tolkningar av övergången mellan vissa representationer av funktionsbegreppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tolkningar av övergången mellan vissa representationer av funktionsbegreppet
Author Nalbantic, Nadja
Date 2010
English abstract
This work is to discover what ideas students have on the functioning of the concept by examining the students' interpretations of the transition between the graph representation of shapes, position and formula. The study used survey and qualitative interviews to investigate this. The results showed that the surveyed students who were in the final phase of Mathematics B, has difficulties in translating from one representation form to another but also that students have misconceptions about the concept of function. It was not possible to make a generalization of students' misconceptions about functions. However, this study highlights the difficulties these students have.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att upptäcka vilka föreställningar eleverna har om funktionsbegreppet genom att undersöka elevers tolkningar av övergången mellan representationsformerna graf, situation och formel. I undersökningen användes enkät och kvalitativ intervju för att undersöka detta. Resultatet visade att de undersökta eleverna som befann sig i slutfasen av Matematik B har svårigheter med att översätta från en representationsform till en annan men även att eleverna har missuppfattningar kring funktionsbegreppet. Det var inte möjligt att göra en generalisering av elevers missuppfattningar om funktioner. Dock belyser denna undersökning de svårigheter dessa elever har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject funktionsbegreppet
representationsformer
tolka
elever
graf
situation
övergång
formel
Handle http://hdl.handle.net/2043/9695 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics