Oskars värld - En digital produktion om vänskap

DSpace Repository

Oskars värld - En digital produktion om vänskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Oskars värld - En digital produktion om vänskap
Author Zimmergren, Johanna ; Arshamfar, Bahareh
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att skapa en DVD samt ett bifogande arbetsmaterial, häfte, med temat vänskap för grundskolans tidigare år. Vi ville undersöka hur denna tas emot av tre pedagoger. Vårt syfte är även att se om vår digitala produkt kan tänkas användas som undervisningsmaterial i grundskolans tidigare år samt om de tre pedagogerna fått tankar kring en undervisning baserat på en kombination av olika estetiska uttryckssätt. Vi behandlar bland annat begreppen KME samt estetiska språk. Vidare beskriver vi forskning och teorier kring estetiska uttryckssätt i undervisningen. Vi har skapat en DVD och ett bifogat arbetsmaterial, som vi valt att kalla för häfte, med ämnet vänskap. Ämnet är av stor vikt att fokusera på i skolan vilket Lpo94 samt FN:s barnkonvention tydliggör. Genom kvalitativa intervjuer kom vi fram till att vår DVD och vårt häfte kan användas i undervisningen. Dock ansåg pedagogerna att vår målgrupp inte stämde överens med det material de fick se. De menade att förskolan hade varit en mer passande målgrupp. Trots detta användes vårt material i undervisning för grundskolans tidigare år av två pedagoger. I vår undersökning fann vi även att pedagogerna med lång erfarenhet ville ha ett material som gick att använda i en direkt undervisningssituation, medan den nyexaminerade pedagogen ansåg det självklart att man som pedagog anpassar materialet efter sina förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gestaltning
vänskap
estetiska språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/9696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics