Motorik, lärande och estetiska språk - ett spel för lärande

DSpace Repository

Motorik, lärande och estetiska språk - ett spel för lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motorik, lärande och estetiska språk - ett spel för lärande
Author Nilsson, Johanna ; Harjula, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att försöka att ta reda på om motoriken har någon avgörande betydelse för lärandet och utvecklingen av de estetiska språken. Vi ville genom enkät och intervju få tydliggjort föräldrars och pedagogers tankar kring just detta. För att förankra vår idé och vårt syfte vände vi oss till tidigare forskning och litteratur som berör ämnet. Vi ville genomföra ett examensarbete som vi kan ha nytta av i framtiden och som har betydelse för oss i vår roll som pedagoger. Med detta som utgångspunkt genomförde vi intervjuer med två pedagoger. I dessa intervjuer framkom deras synpunkter kring motoriken, lärandet och på vilket sätt de ansåg att motoriken hade betydelse för lärandet. Vi delade även ut 60 enkäter till föräldrar där vi ställde öppna frågor om deras tankar och värderingar kring deras barns motoriska utveckling. Svaren från intervjuerna och enkäterna resulterade i ett skapande av ett brädspel med tillhörande delar, där den psykosociala miljön och motoriken har centrala betydelser. Spelet blev här en form av analys av det insamlade materialet, där användarna är barn i åldern 3-6år. I analysen framkom att informanterna anser att motoriken har ett betydande värde för barns lärande och deras utveckling av de estetiska språken. Detta avspeglas även i spelet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject motorik
lärande
estetiska språk
multimodalitet
holistiskt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9697 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics