Elevinflytande i spanskundervisningen

DSpace Repository

Elevinflytande i spanskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i spanskundervisningen
Author Larsson, Natalia
Date 2010
Swedish abstract
Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka fyra lärares föreställningar om vad elevinflytande innebär för elevernas motivation och hur de menar att de arbetar med elevinflytande i spanskundervisning i årskurs sju. Resultaten visar att lärarna arbetar på ett traditionellt sätt i spanska. De gör likadana aktiviteter i spanskundervisningen, de vill att eleverna ska lära sig ”ett levande språk”. Intervjupersonerna menar vidare att variation, läromedlet och att låta elever välja stoff samt arbetssätt är viktiga för elevers engagemang. Dessutom menar lärarna att de är lyhörda för elevers intresse och försöker inkludera dem i planeringen vilket läroplanen Lpo 94 förordar. Slutsatser visar att elevinflytande inte är så närvarande i lärarnas undervisning när det gäller spanska språket på grund av olika faktorer som tidsbrist och disciplinproblem. De intervjuade lärarna ger eleverna möjlighet att välja stoff ibland men de tar inte specifika initiativ för att öka elevers delaktighet i undervisningen. När det gäller motivation menar intervjupersonerna att det finns ett samband mellan elevers delaktighet och deras motivation. Lärarna vet vad som motiverar eleverna som yttre faktorer som sport, musik, dock är de inte medvetna om vad de gör för att motivera sina elever i spanskundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevcentrerat arbete
elevinflytande
motivation
språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics