Skolk - Vilka anledningar till att skolka anger elever och vilka motåtgärder är lämpliga?

DSpace Repository

Skolk - Vilka anledningar till att skolka anger elever och vilka motåtgärder är lämpliga?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolk - Vilka anledningar till att skolka anger elever och vilka motåtgärder är lämpliga?
Author Andersson, Christer
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen problematiserar elever i grundskolans år 9 och gymnasieelevers individuella handlande, när det gäller att skolka, i relation till den pedagogiska verksamheten. Vilka anledningar att skolka uppger eleverna? Vad anser de om skolans åtgärder mot skolk? Syftet med arbetet är att belysa och öka förståelsen för elevers olika anledningar att skolka och deras åsikter om skolpolitikens dominerande åtgärder mot skolk. Tjugo elever har intervjuats och deras åsikter har kategoriserats och teoretiskt benämnts enligt en metod inspirerad av grundad teori. Resultatet visar att en majoritet av eleverna skolkar på grund av att de flyr obehagliga situationer som uppstår i skolan och att skolan behöver öka sin relationskompetens och organisationskompetens för att eleverna ska skolka i mindre utsträckning, nå bättre resultat och må bättre. Teorin och elevernas reaktioner visar också att det finns en risk att de dominerande skolpolitiska åtgärderna mot skolk i längden förvärrar situationen. Alternativa åtgärdsförslag som grundas i litteraturstudier, tidigare forskning och elevernas åsikter presenteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
grundskolan
gymnasiet
gymnasieskolan
ogiltig frånvaro
olovlig frånvaro
skolk
pedagogik
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics