”...de kommer aldrig att glömma det. Jag tror det sitter hela livet när man lär med kroppen." - en undersökning om ämnesintegrering av estetiska uttryck.

DSpace Repository

”...de kommer aldrig att glömma det. Jag tror det sitter hela livet när man lär med kroppen." - en undersökning om ämnesintegrering av estetiska uttryck.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”...de kommer aldrig att glömma det. Jag tror det sitter hela livet när man lär med kroppen." - en undersökning om ämnesintegrering av estetiska uttryck.
Author Carlsson, Maria ; Öhman, Malin
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen problematiserar ämnesintegreringen mellan de estetiska- och de teoretiska ämnena i grundskolans tidigare år. Våra frågeställningar berör, om och hur de estetiska uttrycken används i undervisningen av teoretiska ämnen samt vilket utrymme de får och vad detta beror på. För att besvara frågeställningarna intervjuade vi sex pedagoger som undervisar i grundskolans tidigare år (förskoleklass – åk. 3) och observerade deras arbete i elevgruppen. Vi har kommit fram till att pedagogerna vill arbeta ämnesintegrerat, då de ser stora fördelar med detta, främst för att ny kunskap befästs bättre hos eleven då den får bearbetas på många olika sätt. Pedagogerna var överens om att det var en förutsättning att arbeta med estetiska uttryck som utgångspunkt för inlärning med de yngsta eleverna (sex-åtta år) medan utrymmet sedan avtar då eleverna löst läs- och skrivkoden. Pedagogerna tog upp att samarbete med kollegor och möjligheten till inspirerande diskussioner är positivt för att våga och orka arbeta med estiska uttryck i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttryck
Grundskolans tidigare år
Integrering
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/9703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics