Det kan inte vara en pojke som går i skogen för då blir det ingen Rödluva- Studie om genus, bilderbok och förskolepedagogers uppdrag

DSpace Repository

Det kan inte vara en pojke som går i skogen för då blir det ingen Rödluva- Studie om genus, bilderbok och förskolepedagogers uppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det kan inte vara en pojke som går i skogen för då blir det ingen Rödluva- Studie om genus, bilderbok och förskolepedagogers uppdrag
Author Demertzidou, Despina ; Hansson, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att analysera och söka förståelse för hur genus framträder i bilderboken i både text och bild. Vårt syfte är även att föra en diskussion med pedagoger om deras yttranden och tankar kring genus i bilderboken. Våra frågeställningar i studien blir därför: Hur framträder genus i bilderboken? Vilka tankar uttrycker pedagoger i förskolan om genus och genus i bilderboken? Hur yttrar sig pedagoger i förskolan om bilderboken i förhållande till det formulerade uppdraget om genus i Lpfö 98? Utifrån våra frågeställningar har vi valt att analysera sex bilderböcker i både text och bild, samt intervjuat fyra verksamma förskollärare som arbetar på en förskola i Malmö. Tidigare forskning som vi har använt oss av då vi har fördjupat oss i vårt problemområde är genus, genus i bilderboken och genus i förskolan. Utifrån vår studie gällande de sex bilderböcker som vi har analyserat i text och bild fann vi att många av böckerna inte visar på det traditionellt ”manliga” och ”kvinnliga”. Pedagogerna som vi intervjuat har valt att inte arbeta med genus och motverka traditionella könsroller som det står skrivet om i Lpfö 98. Genus genomsyras i allt och pedagogerna är med och skapar och omskapar genus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bilderboken
genus
förskola
förskolepedagogers uppdrag
Lpfö 98
Handle http://hdl.handle.net/2043/9704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics