Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

DSpace Repository

Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

Details

Files for download
Icon
Thesis
Icon
Cover
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Licentiate Thesis, monograph
Title Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen
Author Jonasson, Kalle
Date 2009
Swedish abstract
Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. Rumsanalys av rastfotbollen ger exempel på hur traditionella könshierarkier reproduceras, omformas och utmanas i löst organiserade former av idrott. Perspektiven i studien hämtas från barndomssociologi, idrottsvetenskap, kulturgeografi, filosofi och genusforskning. Barndomens komplexitet skapas av att logiker från olika sociala rum – t.ex. familj, skola och idrott – samexisterar och motsägs. Det tvärvetenskapliga angreppssättet och tillhörigheten till det flerdisciplinära forskningsprojektet Mångkontextuell barndom gör studien till ett exempel på det den avser att beskriva: gränsöverskridanden och flöden i en heterogen verklighet.
Publisher Malmö Studies in Educational Sciences
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;10
ISSN 1653-6037
ISBN 978-91-976140-9-2
Language swe (iso)
Subject rum
genus
spontanfotboll
poststrukturalism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects::Theory of science
Handle http://hdl.handle.net/2043/9721 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics