Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

DSpace Repository

Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jonasson, Kalle
dc.date.accessioned 2010-02-08T16:33:39Z
dc.date.available 2010-02-08T16:33:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-91-976140-9-2
dc.identifier.issn 1653-6037
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9721
dc.description Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. Rumsanalys av rastfotbollen ger exempel på hur traditionella könshierarkier reproduceras, omformas och utmanas i löst organiserade former av idrott. Perspektiven i studien hämtas från barndomssociologi, idrottsvetenskap, kulturgeografi, filosofi och genusforskning. Barndomens komplexitet skapas av att logiker från olika sociala rum – t.ex. familj, skola och idrott – samexisterar och motsägs. Det tvärvetenskapliga angreppssättet och tillhörigheten till det flerdisciplinära forskningsprojektet Mångkontextuell barndom gör studien till ett exempel på det den avser att beskriva: gränsöverskridanden och flöden i en heterogen verklighet. en
dc.format.extent 209 en_US
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö Studies in Educational Sciences en
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in Educational Sciences : Licentiate Dissertation Series;10 sv
dc.subject rum en
dc.subject genus en
dc.subject spontanfotboll en
dc.subject poststrukturalism en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen en
dc.type Licentiate Thesis en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Sport Sciences (IDV) en_US
dc.subject.srsc 504 en_US
dcterms.type Licentiate Thesis, monograph
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon
Thesis
Icon
Cover

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics