Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

DSpace Repository

Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jonasson, Kalle
dc.date.accessioned 2010-02-08T16:33:39Z
dc.date.available 2010-02-08T16:33:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-91-976140-9-2
dc.identifier.issn 1653-6037
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9721
dc.description Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. Rumsanalys av rastfotbollen ger exempel på hur traditionella könshierarkier reproduceras, omformas och utmanas i löst organiserade former av idrott. Perspektiven i studien hämtas från barndomssociologi, idrottsvetenskap, kulturgeografi, filosofi och genusforskning. Barndomens komplexitet skapas av att logiker från olika sociala rum – t.ex. familj, skola och idrott – samexisterar och motsägs. Det tvärvetenskapliga angreppssättet och tillhörigheten till det flerdisciplinära forskningsprojektet Mångkontextuell barndom gör studien till ett exempel på det den avser att beskriva: gränsöverskridanden och flöden i en heterogen verklighet. en
dc.format.extent 209 en_US
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö Studies in Educational Sciences en
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;10
dc.subject rum en
dc.subject genus en
dc.subject spontanfotboll en
dc.subject poststrukturalism en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen en
dc.type Licentiate Thesis en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Sport Sciences (IDV) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects::Theory of science en
dcterms.type Licentiate Thesis, monograph
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon
Thesis
Icon
Cover

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics