Undervisning i taluppfattning i grundsärskolan

DSpace Repository

Undervisning i taluppfattning i grundsärskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning i taluppfattning i grundsärskolan
Author Bech, Cecilia
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöker jag hur fem pedagoger i särskolan anser att de undervisar i taluppfattning om de naturliga talen i matematik. För att få svar på detta har jag intervjuat fem pedagoger som arbetar i särskolan. Det jag kom fram till är att man inte använder sig av någon speciell metod i särskolan för att nå eleverna lättare. Genom individualisering utgår man ifrån elevens behov och kunskaper. Det som är den stora skillnaden är att de eleverna i särskolan behöver ha längre tid på sig för att lära sig taluppfattning. För att kunna kommunicera med eleverna använde man sig av teckenspråk, tecken som stöd och bilder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Taluppfattning
särskolan
arbetssätt
funktionshinder
hjälpmedel
laborativ matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9723 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics