Lärares användning av det nationella provet i matematik A

DSpace Repository

Lärares användning av det nationella provet i matematik A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares användning av det nationella provet i matematik A
Author Eido, Wael
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Föreliggande studie undersöker hur matematiklärare på gymnasiet använder det nationella provet i det pedagogiska uppdraget med fokus på planering och bedömning i förhållande till Skolverkets syfte med provet i matematikkursen A. Genom djupintervjuer med fyra lärare synliggörs hur dessa lärare förhåller sig till det nationella provet och hur de använder det i förhållande till Skolverkets anvisningar. Resultatet från studien visar att de fyra lärarna har en uppfattning om det nationella provets roll, ifråga om en likvärdig bedömning, som stämmer väl överens med skolverkets anvisningar. Vidare visar resultatet att inte alla lärare använder provet på ett sätt som stämmer väl överens med Skolverkets anvisningar om hur provet skall användas, vilket kan påverka undervisningsprocessen negativt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betygsättning
Intervju
Likvärdig bedömning
Matematik A
Nationella prov
Handle http://hdl.handle.net/2043/9725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics