Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning av geometrisk talföljd och summa ur ett variationsteoretiskt perspektiv
Author Andreasson, Fredrik ; Palm, Karl
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöks vilka möjliga dimensioner av variation som kan finnas i framställningen av lärandeobjektet geometriska talföljder och summor. Detta har undersökts genom observation av undervisning hos fem olika gymnasielärare. Observationerna transkriberades och analyserades utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. Resultatet av arbetet är ett antal formulerade dimensioner av variation, som kan användas för att planera och analysera undervisning rörande geometriska talföljder och summor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject variationsteori
matematik
geometrisk talföljd
geometrisk summa
observation
undervisning
dimensioner av variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9729 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics