Från symbol till bokstäver och grundläggande typografi

DSpace Repository

Från symbol till bokstäver och grundläggande typografi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från symbol till bokstäver och grundläggande typografi
Author Holm, Michael
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att slutresultatet skulle utmynna i en lärobok. Boken heter Bokstavens historia och grundläggande typografi och är tänkt i första hand för gymnasieelever som har en inriktning mot n´medie-ämnenoch speciellt de som har grafisk kommunikation. Boken består av två huvudteman. Den första delen behandlar den västerländska bokstavens historia och i den andra tar jag upp grundläggande typografi. För att sammanställa boken så har jag gjortlitteraturstudier för att få mer kunskap om bokstävernas historia och typografi. Boken finns endast tillgänglig i ett pdf-fromat och som InDesign-dokument.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Antikvor
Bokstävernas historia
Kilskrift
Linjärer
Runor
Typografi och typsnitt
Handle http://hdl.handle.net/2043/9739 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics