Extrem-/äventyrssport innanför gymnasieskolans väggar

DSpace Repository

Extrem-/äventyrssport innanför gymnasieskolans väggar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Extrem-/äventyrssport innanför gymnasieskolans väggar
Author Morän, Sebastian ; Johansson, Tobias
Date 2010
English abstract
The aim of our study was to examine whether extreme/adventure sports had a place in physical education. We chose to send out requests to 20 schools in Malmö and neighboring municipalities. Of these we received responses from ten, but only four decided to participate in the survey. This meant that our study includes four interviews with teachers in physical education from four different high schools in southwestern Skåne. In our results, we concluded that three of the teachers had extreme/adventure sports at approximately five class sessions per semester, and one had no lessons at all with this type of activity. There were many factors at play when the teacher described why they had so few lessons occasions related to extreme/adventure sports. These were: time, resources, risk of injury, lack of involvement of other teachers and conditions of the local environment. All the teachers we interviewed had a positive attitude towards extreme/adventure sports in school, and would like to get more lessons with this form of activity as it helps to enhance students' self-esteem, provides a comprehensive training and is a good tool for team building. Three of them saw it as very important that physical education followed the development in society, embraced the new activities that young people engage in outside school and that extreme/adventure sports had become a major phenomenon in society. Our conclusion is that Extreme/adventure sports definitely have a place in physical education. However, it was a very small place when compared with traditional activities (ball games, athletics, gymnastics, racket sports). We also believe that extreme/adventure sports will get more and more space in the school curriculum in the future. Keywords: Extreme sports, adventure sports, high school students, physical education, high school teachers, flow.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att undersöka om extrem-/äventyrssport hade en plats i kursen idrott och hälsa A. Vi valde att skicka ut förfrågningar till 20 skolor i Malmö och grannkommunerna, av dessa fick vi svar från tio och endast fyra ville delta i undersökningen. Detta gjorde att vår undersökning omfattar fyra intervjuer med utbildade idrottslärare på fyra olika gymnasieskolor i sydvästra Skåne. I vårt resultat kom vi fram till att tre av lärarna hade extrem-/äventyrssport vid ca fem lektionstillfällen per termin, och en hade inga lektioner alls med denna typ av aktivitet. Det var många faktorer som spelade in när lärarna beskrev varför de inte hade så många lektionstillfällen med anknytning till extrem-/äventyrssport bland annat tid, resurser, skaderisk, engagemang och förutsättningar i närmiljön. Alla lärare vi intervjuade hade en positiv inställning till extrem-/äventyrssport i skolundervisningen och skulle gärna vilja få in fler lektioner med denna form av aktivitet, eftersom det hjälper att stärka elevers självkänsla, ger en allsidig träning och är ett bra verktyg för teambildning. Tre av dem såg det som väldigt viktigt att idrottsundervisningen i skolan följde med i utvecklingen, anammade de nya aktiviteter som ungdomar sysslar med utanför skolan och att extrem-/äventyrssport hade blivit ett stort fenomen i samhället. Vår slutsats är att Extrem-/äventyrssport absolut har en plats i idrott och hälsa A. Dock var det en väldigt liten plats om man jämför med traditionella aktiviteter (bollsport, friidrott, gymnastik, racketsport). Nyckelord: Extremsport, äventyrssport, gymnasieelever, idrott och hälsa A, gymnasielärare, flow.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject extremsport
äventyrssport
gymnasieelever
idrott och hälsa A
gymnasielärare
flow
Handle http://hdl.handle.net/2043/9742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics