Avhopp inom föreningsidrotten- varför tonårsflickor väljer att sluta föreningsidrotta

DSpace Repository

Avhopp inom föreningsidrotten- varför tonårsflickor väljer att sluta föreningsidrotta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Avhopp inom föreningsidrotten- varför tonårsflickor väljer att sluta föreningsidrotta
Author Hansson, Markus ; Subotic, Nikola
Date 2010
English abstract
Membership in sports associations is common among children and teenagers in Sweden. The majority of boys and girls in Sweden are members in one or another sport association until they reach the adolescence, but in the teen ages a large amount chooses to quit sports. The biggest refrain from sports activities in an association among of teenagers happens in the early stage of the teen age. The biggest group that abandon sports in the teen age are girls. The purpose of this essay is to study and analyse the stories of nine girls of why they choose to abandon sports activities in a sports association. The literature shows that the major causes of leaving sports associations among teenage girls are that they looses their interests of the sport, lack of time, that they get other interests, that friends quit, unpleasant training timetable or moving to another location. The literature also shows the risks of an inactive lifestyle but also the risk of an abnormal consume of physical activity. The results of the essay shows that there are a lot of factors involved in the girls choice to abandon sport associations and why they get other priorities then sports. The changes of the group dynamics and the pressure from the sports association combined with the pressure from the school and the hunt for better grades in school are combined influenced factors that lead to the girls lack of time and the los of interest for sport activities.
Swedish abstract
Föreningsidrottandet i Sverige är en utpräglad folkrörelse bland barn och ungdomar. En majoritet av både flickor och pojkar i Sverige idrottar av något slag i en förening fram till tonåren, dock väljer en del ungdomar att sluta föreningsidrotta när de kommer upp i åldrarna mellan 13-20 år. Det största av hoppet sker i de tidiga tonåren, främst bland flickor. Syftet med uppsatsen var att studera och analysera nio flickors berättelser om varför de valt att sluta med föreningsidrotten. Litteraturen visar att några faktorer som bidragit till att flickor valt att sluta med föreningsidrottandet var att de tappade intresset, hade brist på tid, fick andra intressen, att kamraterna slutade, träningstiderna inte passade eller flyttade till annan ort. Litteraturen belyser de risker som kan uppstå vid ett fysiskt inaktivt liv men även risker vid en onormalt hög grad av fysisk aktivitet. Resultatet visar att det finns flera faktorer som inverkar i att flickorna bortprioriterar föreningsidrotten och flera anledningar till varför denna bortprioritering görs. Förändringarna och kraven från föreningarna i relation med skolans ökade krav och betygsjakt är stora bidragande faktorer, som i sin tur leder till tidsbrist och att flickorna slutligen tappar intresset för idrotten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föreningsidrott
Flickors avhopp
Handle http://hdl.handle.net/2043/9744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics