Pojkar och flickors uppfattning om idrott och hälsa - En studie av vad elever i år 9 anser att de lär sig och ska bedömas på i skolämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Pojkar och flickors uppfattning om idrott och hälsa - En studie av vad elever i år 9 anser att de lär sig och ska bedömas på i skolämnet idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pojkar och flickors uppfattning om idrott och hälsa - En studie av vad elever i år 9 anser att de lär sig och ska bedömas på i skolämnet idrott och hälsa
Author Hagman, Stefan ; Lind, Niklas
Date 2010
English abstract
A historical review on curriculums in Physical Education showed that the subject has changed over time. The Physical Education subject today is defined by a “male norm”. This norm could affect what pupils learn and gets judged on. The purpose of this study was to develop knowledge and a deeper understanding about what girls and boys find that they learn and gets judged on in Physical Education in school. A survey among 241 pupils in year 9 was completed. The results were analyzed with the statistical program SPSS and further analyzed threw a gender perspective. The results showed several similarities and differences between what girls and boys find that they learn. However there were no differences in what they find that they should be judged on. The results also showed a tendency that the Physical Education subject could be defined by the “male norm”. It also showed that boys find the subject more important than girls.
Swedish abstract
En historisk tillbakablick på läroplaner visade att ämnet idrott och hälsa har förändrats över tid. I dagens idrott och hälsa ämne är det den ”manliga normen” som styr undervisningen. Detta kan påverka vad elever lär sig och blir bedömda på. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap och förståelse om vad flickor respektive pojkar anser att de lär sig och blir bedömda på i skolämnet idrott och hälsa. En enkätundersökning på 241 elever i år 9 genomfördes. Resultaten analyserades med statistikprogrammet SPSS och tolkades utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visade flera likheter och skillnader mellan vad flickor respektive pojkar anser att de lär sig. Däremot sågs inga skillnader i vad de anser att de blir bedömda på. Resultatet visade en tendens till att idrottsundervisningen styrs av den ”manliga normen”. Det visade sig också att pojkar anser ämnet vara viktigare än flickor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Idrottsämnet
Lärande
Bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics