Fysisk aktivitet under skoldagen

DSpace Repository

Fysisk aktivitet under skoldagen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahl, Anders
dc.contributor.author Söderström, Karolina
dc.date.accessioned 2010-02-09T14:40:03Z
dc.date.available 2010-02-09T14:40:03Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9746
dc.description Bakgrund Man vet idag att fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungdomars fysiska och psykiska utveckling. Syfte Syftet med undersökningen var att ta reda på elevers motiv till fysisk aktivitet/inaktivitet samt även att ta reda på vad som skulle kunna öka elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Syftet var även att ta reda på lärarnas åsikter om elevernas fysiska aktivitet. Metod Undersökningen gjordes med hjälp av tre olika enkätundersökningar. Undersökningen gjordes på två skolor i två olika kommuner. Elever i årskurs 7 och 8 besvarade enkäterna, totalt 139 elever. Även lärare fick svara på en enkät, 8 besvarade enkäter samlades in. Resultat Undersökningen visar att det som huvudsakligen skulle göra eleverna mer fysiskt aktiva under skoldagen är längre raster. Inga av lärarna gav detta som förslag. Elevernas motiv till att vara fysiskt aktiva var främst för att de tycker att det är kul och för att de mår bra när de rör på sig. Slutsats Med små medel kan elevernas fysiska aktivitet under skoldagen öka. Det som krävs är en högre medvetenhet om vilka insatser som skulle kunna medföra en ökad fysisk aktivitet. en
dc.description.abstract Background It is today commonly known that physical activity is of importance for the physical and psychological development in children and teenagers. Purpose The purpose of this study was to find out what motivates pupils to be physically active and also to find out what may increase the pupils’ physical activity during the school day. The purpose was also to investigate the teachers’ opinions about the pupils’ physical activity. Method The survey was conducted by means of three questionnaires. Participating in the study were two schools in two different municipalities in Sweden. Pupils in grade 7 and 8 (age 13-14) answered two separate questionnaires, 139 pupils in total. In addition, teachers answered a separate questionnaire where 8 answered questionnaires were collected. Results The study shows that the main contribution that would motivate the pupils to increase their physical activity during the school day, were longer breaks. None of the teachers suggested this. The pupils’ motives for being physically active were mainly that they think it is fun and because they feel good while exercising. Conclusion With small means an increase in pupils’ physical activity during the school day can be reached. However, it demands a higher awareness about which contributions that have the best effects on the physical activity. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Fysisk Aktivitet en
dc.subject Motivation en
dc.subject Skoldag en
dc.subject Physical activity en
dc.subject Motivation en
dc.subject School day en
dc.title Fysisk aktivitet under skoldagen en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics