Undervisning om hållbar utveckling på gymnasienivå

DSpace Repository

Undervisning om hållbar utveckling på gymnasienivå

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning om hållbar utveckling på gymnasienivå
Author Löfqvist, Henrik
Date 2010
Swedish abstract
Det här examensarbetet syftar till att undersöka i vilken omfattning det bedrivs undervisning om hållbar utveckling på gymnasienivå i Växjö kommun och vilken inställning elever och lärare har till ett sådant arbete. Den undersökning som ligger till grund för resultatet är en enkätundersökning genomförd på en utvald grupp av elever och lärare i Växjö kommun. Resultatet visar på att undervisning bedrivs men inte i en tillräcklig omfattning utifrån vad nationella och internationella styrdokument gör gällande. Undersökningen visar dock att elever och lärare har en överhuvudtaget positiv inställning till undervisning om hållbar utveckling och miljön som helhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Baltic 21E
Gymnasieskola
Hållbar utveckling
Miljöarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/9748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics