Idrott och hälsa - En faktor vid val av fysisk aktivitet?

DSpace Repository

Idrott och hälsa - En faktor vid val av fysisk aktivitet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Idrott och hälsa - En faktor vid val av fysisk aktivitet?
Author Gudmundsson, Anders ; Mårtensson, Johan
Date 2010
English abstract
Abstract The purpose of this study was to examine the substance of sport and health was a factor in the choice of physical activity. The study was based on two issues. How much influence does physical education and health in comparison with other factors in the choice of physical activity during leisure time and what factors influence the choice of physical activity during leisure time? The inspiration to do the study came from our own thoughts and ideas. We have not seen the sport and health as a factor to help students become more physically active, but more as an opportunity where you could come and practice the activities that they were already familiar with. We were therefore curious about the sport and health has become a factor in young people the choice of physical activity. The study took place at a secondary school in Lund in the autumn of 2009. This study group consisted of 173 high school students aged 15 to 20. We used a quantitative survey which meant that we did a survey where the results then were analyzed in the analysis program SPSS. The main findings were that over 90% were in any way physically active. The two most popular forms of physical activity were the physical training and competition and hierarchy. The two most important factors in the choice of physical activity for high school students in our study were family and friends. The conclusion we drew from our results was that school sport is not a significant factor for students in the choice of physical activity.
Swedish abstract
Abstrakt Syftet med denna studie var att undersöka om ämnet idrott och hälsa var en faktor vid val av fysisk aktivitet. Studien utgick ifrån två frågeställningar. Hur stor påverkan har idrott och hälsa i jämförelse med andra faktorer på valet av fysisk aktivitet på fritiden och vilka faktorer påverkar valet av fysisk aktivitet på fritiden? Inspirationen till att göra undersökningen kom ifrån våra egna tankar och idéer. Vi har inte sett idrott och hälsa som en faktor till att hjälpa elever att bli mer fysiskt aktiva utan mer som en möjlighet där man kunde komma och utöva de aktiviteterna som man redan var bekanta med. Vi var därför nyfikna på om idrott och hälsa har blivit en faktor för ungdomars val av fysisk aktivitet. Undersökningen tog plats på en gymnasieskola i Lund på hösten år 2009. Undersökningsgruppen bestod av 173 gymnasieelever i åldrarna 15 till 20. Vi använde oss av en kvantitativ undersökning vilket innebar att vi gjorde en enkätundersökning där resultaten sen analyserades i analysprogrammet SPSS. De viktigaste resultaten var att över 90 % var på något sätt fysiskt aktiva. De två mest populäraste fysiska aktivitetsformerna var fysisk träning och tävling och rangordning. De två viktigaste faktorerna vid valet av fysisk aktivitet för gymnasieeleverna i vår studie var familjen och kompisar. Den slutsats vi drog av våra resultat var att skolidrotten inte är betydande faktor för eleverna vid valet av fysisk aktivitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9750 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics