Störd nattsömn och dess åtgärder

DSpace Repository

Störd nattsömn och dess åtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Störd nattsömn och dess åtgärder
Author Bekele, Benjamin ; Sadik, Zaradasht
Date 2010
English abstract
Background: Sleep is a phenomenon that everyone experiences. It makes up a third of our lifetime. Many people don’t reflect on our sleep and our sleeping habits. Physiological elements that supervene during a hospital visit forces patients upon a poor sleep hygiene. Aim: The aim of this literature review is to identify nonpharmacological interventions concerning noise, light, activity, routines and temperature and also how a nurse can apply these towards physiological sleep disturbance at night in hospitals. Method: The database searches were conducted in Cinahl, Medline and Pubmed. In this literature review thirteen quantitative studies and one meta-analysis were reviewed. Result: The result exhibits a number of interventions to promote sleep. These include quite times, earplugs, music, white noise, eye mask, bright light, flexible medication times, mindfulness meditation, acupressure, Tibetan yoga, massage and temperature influence through bright light. Conclusion: Earplugs, music, eye mask and flexible medication times are cost-effective and don’t demand any large resources like nursing staff, time, material and further education. Quite times, white noise, bright light, mindfulness mediation, acupressure, Tibetan yoga, massage and temperature influence through bright light believed to have a good effect according to the studies but where difficult to administer. Keywords: literature review, hospital, nurse, nursing interventions, sleep.
Swedish abstract
Bakgrund: Sömn är ett fenomen som alla upplever. Den utgör cirka en tredjedel av våra liv. Många gånger reflekterar vi inte över vår sömn och våra sömnvanor. Fysiologiska faktorer som tillkommer under en sjukhusvistelse tvingar patienter på en dålig sömnhygien. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att identifiera icke farmakologiska åtgärder gällande ljud, ljus, aktivitet, rutiner och temperatur samt hur sjuksköterskan kan tillämpa dessa vid fysiologisk störd nattsömn på sjukhus. Metod: Databassökningarna har utförts i Cinahl, Medline och Pubmed. I litteraturstudien granskas tretton kvantitativa studier och en meta-analys. Resultat: Resultatet uppvisar ett antal åtgärder för att främja sömn. I dessa ingår tysta perioder, öronproppar, musik, vitt brus, ögonmask, ljusbehandling, flexibla medicineringstider, mindfulnessmeditation, akupressur, tibetansk yoga, massage och temperaturpåverkan genom ljusbehandling. Slutsats: Öronproppar, musik, ögonmask och flexibla medicineringstider är kostnadseffektiva och kräver inga stora resurser i form av vårdpersonal, tid, material och vidareutbildning. Tysta perioder, vitt brus, ljusbehandling, mindfulnessmeditation, akupressur, tibetansk yoga, massage och temperaturspåverkan genom ljusbehandling ansågs ha god effekt enligt studierna men vara svåra att tillämpa. Nyckelord: litteraturstudie, omvårdnadsåtgärder, sjukhus, sjuksköterska, sömn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject litteraturstudie
omvårdnadsåtgärder
sjukhus
sjuksköterska
sömn
Handle http://hdl.handle.net/2043/9753 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics