To start a project – post-rehabilitation within substance abuse care

DSpace Repository

To start a project – post-rehabilitation within substance abuse care

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title To start a project – post-rehabilitation within substance abuse care
Author Hansson, Anja ; Jönsson, Therese
Date 2010
English abstract
The purpose of this paper was to examine how a project is being started, led and executed when it is connected to social work and post-rehabilitation of homeless women with a substance abuse. The background of this paper lies in a former paper on B-level that showed a lack in the post-rehabilitation of these women. This was done with the help of a literature study where projects and project management has been examined, a semi-structured personal interview and a telephone interview with a key person who had experience with project management. The result showed the importance of collaboration and networking though there are often many participants that can help the target group, such as social service, addiction-centers and organizations like the Red Cross. Through solution-focused work and experience based method the target group can achieve a way back into society and get an independent and worthy life. In projects it is of great importance to follow up and evaluate to gain learning and knowledge throughout the process, only then the project can contribute with wisdom and experience to other future projects. To avoid problems it is important to stake out clear goals, roles and responsibility-divisions. If these areas are straightened out early in the project a lot of future difficulties can be eliminated.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett projekt startas upp, leds och drivs då det är kopplat till socialt arbete och efterbehandling för hemlösa kvinnor med missbruksproblematik. Bakgrunden är en tidigare b-uppsats som visade på brister i eftervården för dessa kvinnor. Examensarbetet har gjorts genom en litteraturstudie där vi undersökt projekt och projektledning, samt en halvstrukturerad personlig intervju och en telefonintervju med en nyckelperson med erfarenhet av projektarbete. Resultatet visade på att det är viktigt med samarbete och nätverk då det oftast finns många aktörer som kan hjälpa målgruppen, så som socialtjänsten, beroendecenter samt Röda Korset. Genom ett lösningsfokuserat arbete och en upplevelsebaserad metod kan målgruppen få hjälp att komma tillbaka in i samhället och få ett självständigt och värdigare liv. I projekt är det även viktigt med uppföljningar och utvärderingar för att man ska få en lärdom och en kunskapsbas genom projektet, då kan projektet bistå framtida liknande projekt. För att undvika problem i projektet är det viktigt med tydliga mål, roller och ansvarsfördelningar. Om dessa områden tidigt klargörs kan många framtida problem undanröjas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject addiction
homelessness
inadequacy
need
post-rehabilitation
project
Handle http://hdl.handle.net/2043/9756 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics