"Nu är det ingen lek längre. Nu är det allvar." - Pedagogers syn på lek som metod för att främja inlärning i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

"Nu är det ingen lek längre. Nu är det allvar." - Pedagogers syn på lek som metod för att främja inlärning i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Nu är det ingen lek längre. Nu är det allvar." - Pedagogers syn på lek som metod för att främja inlärning i grundskolans tidigare år
Author Knudsen, Elin ; Olsson, Johanna
Date 2010
English abstract
The purpose with this essay is to shed light on educationalists experiences and views on play as a method for learning. The questions in the essay are mainly about the educators own views on play as a method for learning, their own way of incorporating play in their own ways of teaching together with the possibilities and difficulties that this type of method can create. The essay is based on interviews with teachers and observations made in their classrooms. The essay shows that the teachers are positive about working with play as a method for learning although they are not satisfied with their own ways of incorporating the method in their own ways of teaching. The teachers are more anxious to talk about the difficulties there are while working with such a method, such as: lack of time, stress, lack of knowledge and lack of tools and so on. One of the most important conclusions that you can draw from this essay is that the teachers don’t use play as a method for learning because an increasing lack of time in today’s compulsory school. The essay therefore also focuses on shedding light on the possible problems for this lack of time.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att synliggöra pedagogers erfarenheter samt sätt att se på lek som inlärningsmetod. Frågorna som tas upp rör pedagogernas sätt att se på lek, sitt eget sätt att införliva lek i undervisningen samt vilka möjligheter och vilka problem som finns med metoden. I undersökningen har det genomfört intervjuer med pedagoger samt observationer i dessa pedagogers klassrum. Uppsatsen ses med fördel genom ett sociokulturellt samt ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Undersökningen visar på att pedagogerna överlag är positivt inställda till lek som inlärningsmetod men att de inte är nöjda med sitt eget sätt att införliva denna typ av metod. Pedagogerna är mer angelägna om att tala om diverse svårigheter exempelvis: tidsbrist, stress, kunskapsbrist samt brist av verktyg med mera. En av de viktigaste slutsatserna som kunnat dras utifrån uppsatsen har blivit den att pedagogerna inte använder sig av lek som metod på grund av en ökad tidsbrist i dagens skola. Uppsatsen fokuserar därför även på att synliggöra eventuella anledningar till denna tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Inlärning
Grundskola
Pedagog
Möjligheter
Lekpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics