Förskolans inomhusmiljö och dess inverkan på lek

DSpace Repository

Förskolans inomhusmiljö och dess inverkan på lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolans inomhusmiljö och dess inverkan på lek
Author Lindbäck, Daniel ; Debska, Magdalena
Date 2010
Swedish abstract
Den här studien handlar om inomhusmiljön på tre olika förskolor. Vi har lagt fokus på hur miljön påverkar barnens lek. Vi har dessutom intervjuat pedagoger för att ta reda på vad de har för tankar kring inomhusmiljön på förskolan. De stora viktiga frågorna i det här arbetet är: ”Hur påverkas barns lek av förskolans inomhusmiljö?” och ”Vad tänker pedagogerna om deras miljö på förskolan?” Genom att observera barnen hur de använder miljön på förskolan har vi fått fram material som vi senare har analyserat. Vi tar upp paralleller om vad bland annat Ingrid Pramling Samuelsson, Birgitta Knutsdotter Olofsson och Marjana De Jong tar upp och diskuterar i sin forskning kring barns lek och miljö. Ovanstående forskare är bara ett utdrag av dem som finns med. Några av de slutsatser vi kommer fram till är att barnens miljö är viktig för leken, eftersom barn i sin lek använder miljön som sitt redskap. Vi har även noterat att många miljöer kan vara flexibla. Barnen skapar själv rum i rummen och använder det som finns tillgängligt för att leka efter sitt behov och intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lek
Inomhusmiljö
Inredning
Färg
Form
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/9758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics